Isithuba sengqesho

Yiza ujoyine nathi

 

Xa ujoyina iqela lethu, uya kuba namathuba acelomngeni kwaye uphuhlise ikhondo lakho lomsebenzi.